Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022

e-Παράβολο Κπγ

Οδηγίες για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου για το Κπγ. Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να προβαίνουν και μόνοι τους στην έκδοση e-παραβόλου, μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr, στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα / Υπηρεσίες προς Πολίτες / e-Παράβολο).

ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΠΓ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ!

Λόγω μείωσης του αριθμού των εξεταστών  στα Γερμανικά επίπεδο Α΄και επίπεδο Β΄,οι ώρες των προφορικών θα τροποποιηθούν. Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι των Γερμανικών θα πρέπει να ενημερωθούν για τις νέες ώρες εξέτασης οι οποίες θα κοινοποιηθούν εντός της ημέρας.