Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022

e-Παράβολο Κπγ

Οδηγίες για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου για το Κπγ. Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να προβαίνουν και μόνοι τους στην έκδοση e-παραβόλου, μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr, στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα / Υπηρεσίες προς Πολίτες / e-Παράβολο).

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΠΓ 28 ΚΑΙ 29-5-2022

Η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ Α΄ΚΑΙ Β΄