Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2018-2019

Δημοσιεύτηκε σε φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Υγείας με αριθμ. Φ7/155762/Δ4/19-08-2018 (ΦΕΚ 4191Β’) και  θέμα: «Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ.» και τονίζεται η ανάγκη μελέτης της για την καλύτερη προετοιμασία των εκπαιδευτικών μονάδων ως προς την υλοποίηση των νέων Τμημάτων Μαθητείας. Σημειώνεται ότι η νέα ΚΥΑ υλοποίησης αφορά στα τμήματα που θα ξεκινήσουν από  το σχολικό έτος 2018-2019 και αντικαθιστά την Φ7/136312/Δ4 (Β΄ 2859/2017) Κοινή Υπουργική Απόφαση. Σας ενημερώνουμε σχετικά με το Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2018-2019.

Προετοιμασία Υλοποίησης Μεταλυκειακού Έτους Μαθητείας 2018-2019

Ανακοινώνουμε την 1η εγκύκλιο προετοιμασίας υλοποίησηςτου μεταλυκειακού έτους-τάξης Μαθητείας περιόδους 2018-2019

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων αποφοίτων και εκπαιδευτικών για τη Μαθητεία

Ανακοινώνουμε την  πρόσκληση υποβολής αιτήσεων αποφοίτων και εκπαιδευτικών για συμμετοχή στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης της Α' φάσης του Μεταλυκειακού Έτους-τάξης  μαθητείας και των πιλοτικών τάξεων μαθητείας. 

 

Οριστικός Πίνακας μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας

Κοινοποιούμε τον οριστικό Πίνακα της ειδικότητας Τεχνικός Οχημάτων των μαθητευομένων που υπέβαλαν αίτηση στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Αγρινίου  για το μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας Β' φάση.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.pdf)ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.pdf953 Kb

Απόφαση Λειτουργίας Τμημάτων στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας – Β΄ Φάση στην Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας

Σας ενημερώνουμε σχετικά με απόφαση λειτουργίας Τμημάτων στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας – Β΄ Φάση στην Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας.

Πίνακας μεταλυκειακού έτους τάξης μαθητείας

Κοινοποιούμε τον προσωρινό Πίνακα της ειδικότητας Τεχνικός Οχημάτων των μαθητευομένων που υπέβαλαν αίτηση στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Αγρινίου  για το μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας Β' φάση.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.xls)ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ.xls28 Kb

Οριστικοί πίνακες μαθητείας 1ου και 2ου ΕΠΑΛ Αγρινίου

Σας ανακοινώνουμε τους οριστικούς πίνακες για το Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας του 1ου  &  2ου ΕΠΑΛ Αγρινίου. 

 

Προσωρινοί Πίνακες Επιλεγέντων στη Μαθητεία των ΕΠΑΛ

Ανακοινώνουμε τους προσωρινούς πίνακες των επιλεγέντων μαθητευομένων για το Μεταλυκειακό έτος-  Τάξη Μαθητείας του 1ου  &  2ου ΕΠΑΛ Αγρινίου.