Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Διευκρινίσεις για Διπλασιασμό Μορίων Δυσμενών Συνθηκών.

Ανακοινώνουμε την αριθμ. πρωτ. 198312/Ε2/19-11-2018 συμπληρωματική εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ για μεταθέσεις 2018-2019ς προς τον διπλασιασμό των ΜΣΔ, ο οποίος  αφορά στις σχολικές  μονάδες Δ.Ε. κατηγορίας ΙΑ και ΙΒ οι οποίες με τη νέα Υ.Α.( ΦΕΚ 3941/Β/2018) έχουν πέσει σε κατώτερη κατηγορία.

Εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι η ανωτέρω εγκύκλιος ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ για τις σχολικές μονάδες Δ.Ε. Αιτ/νίας καθώς καμία δεν ανήκε στις κατηγορίες ΙΑ και ΙΒ μοριοδότησης. Για εκπαιδευτικούς που έχουν υπηρετήσει σε αυτής της μοριοδότησης μονάδες σε άλλα ΠΥΣΔΕ υπενθυμίζουμε ότι για να λάβουν τον διπλασιασμό απαιτείται συνεχής διετή υπηρεσία πλήρους ωραρίου σε αυτά τα σχολεία.

Αποστολή Δικαιολογητικών Μετάθεσης / Ορ. Τοποθέτησης/ Βελτίωσης Θέσης.

Υπενθυμίζουμε ότι οι τα  δικαιιολογητικά μετάθεσης, βελτίωσης ή / και Οριστικής Τοποθέτησης θα αποσταλούν ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αποσταλεί στις σχολικές μονάδες, ως εξής: 

1.Όσων το επώνυμο αρχίζει από Β έως Κ, καθώς και οι αμοιβαίες μεταθέσεις  στο  topoth1@sch.gr   (κα. Βλαχογιάννη -26310 50048) 

2, Όσων το επώνυμο αρχίζει από Λ έως Π καθώς και οι Μεταθέσεις σε ΜΟΥΣΙΚΑ, ΣΜΕΑΕ,ΚΕΣΥ,ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ  στο topoth2@sch.gr (κα.Τσιαφίτσα - 26310 50032)

3. Όσων το επώνυμο αρχίζει από Α και Ρ έως Ψ στο topoth3@sch.gr  (κα. Σωτηροπούλου- 26310 50031)

 

Εγκύκλιος μεταθέσεων 2018-2019 και Οδηγίες κατάθεσης δικαιολογητικών


 
Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2018-2019, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:

α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,

β) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ (πρώην ΚΕΔΔΥ),

γ) στα Μουσικά Σχολεία,

δ) στα Καλλιτεχνικά Σχολεία,

ε) στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και

στ) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή  

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, από 05-11-2018 έως 22-11-2018 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.g

Σχετικές οδηγίες για τον τρόπο αποστολής των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Διευθυνσή μας θα αποσταλούν αύριο στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς μας.


 

Συμπληρωματική Πρόσκλησηγια Μόνιμο Διορισμό

Ανακοινώνουμε την συμπληρωματική πρόσκληση για μόνιμο διορισμό υποψηφίων εκπ/κων από τους πίνακες επιτυχίας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008

Διατήρηση οργανικής μετά απο απόσπαση σε σχολεία του εξωτερικού

Αναικοινώνουμε το με αρ. πρωτ. 11392/Ε2/03-07-2018 έγγραφο του ΥΠΠΕΘ που αφορά στη διατήρηση ( ή μή) της οργανικής θέσης που κατέχουν εκπ/κοί που έχουν αποσπασθεί σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού. 

Ενημέρωση για υπολογισμό οργανικών κενών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλ/νίας, για το σχολικό έτος 2018-2019

Επισυνάπτουμε:

1. την με αριθμ. 27069/Ε2/15-02-2018 εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: «Προσδιορισμός κενών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019», καθώς και

2. τον πίνακα Γ΄ με τα κενά και τα πλεονάσματα εκπαιδευτικού προσωπικού Δ.Ε. Αιτωλ/νίας που συντάχθηκε σύμφωνα με την αριθμ. 9/26-02-2018 πράξη του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας.

Ανακοίνωση ανακοινοποιημένων πινάκων μοριοδότησης αιτήσεων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή, βελτίωσης, οριστικής τοποθέτησης και μεταθέσεων σχολικού έτους 2017-2018

Σας επισυνάπτουμε ανακοινοποιημένους πίνακες μοριοδότησης, που αφορούν αιτήσεις μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή, βελτίωσης, οριστικής τοποθέτησης και μεταθέσεων εκπαιδευτικών αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, σχολικού έτους 2017-2018, σε συνέχεια της με αριθμ. 3/15-01-2018 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, όπου εξετάστηκε αίτημα της διοίκησης για διόρθωση μορίων.

Ανακοίνωση ανακοινοποιημένων πινάκων μοριοδότησης αιτήσεων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή, βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης, σχολικού έτους 2017-2018

Σας επισυνάπτουμε ανακοινοποιημένους πίνακες μοριοδότησης, που αφορούν αιτήσεις μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή, βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών αρμοδιότητας του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας,σχολικού έτους 2017-2018, σε συνέχεια της με αριθμ. 62/19-12-2017 πράξεως του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Αιτωλ/νίας, όπου εξετάστηκαν αιτήματα, ενστάσεις των ανωτέρω εκπαιδευτικών καθώς και παραλείψεις της διοίκησης.

Ανακοίνωση πινάκων μοριοδότησης αιτήσεων μετάθεσης σχ έτους 2017-2018

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες μοριοδότησης των αιτήσεων μετάθεσης

  1. Από περιοχή σε περιοχή
  2. Για βελτίωση θέσης και οριστική τοποθέτηση
  3. Για μουσικά σχολεία
  4. Για διαπολιτισμικά σχολεία
  5. Για καλλιτεχνικά σχολεία
  6. Σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ
  7. ΕΕΠ και ΕΒΠ από ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ

 

Από 8-12-2017 έως και 14-12-2017 θα υποβάλλονται τυχόν ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους.


Παράταση υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σας επισυνάπτουμε εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ., με θέμα: "Παράταση υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης"

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (SBMF36-1171120145600.pdf)SBMF36-1171120145600.pdf210 Kb