Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Ολοκλήρωση καταχώρησης μοριοδοτούμενων προσόντων στο ΟΠΣΥΔ στο πλαίσιο της προκήρυξης ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2019

Ολοκλήρωση καταχώρησης μοριοδοτούμενων προσόντων στο ΟΠΣΥΔ στο πλαίσιο της προκήρυξης ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2019.

Ενημερώνουμε  τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ που κατέθεσαν τις αιτήσεις τους  μέχρι 10-2-2020 για την Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 στη Διεύθυνσή μας ότι έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των μοριοδοτούμενων προσόντων τους στο ΟΠΣΥΔ, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν.

Παρακαλούμε τους εκπαιδευτικούς να ελέγξουν τον λογαριασμό τους στο ΟΠΣΥΔ για να βεβαιωθούν ότι τα προσόντα τους είναι ορθώς καταχωρισμένα και επικυρωμένα. Εφόσον υπάρχει κάποιο θέμα, παρακαλούμε να επικοινωνήσουν άμεσα με τη Διεύθυνσή μας στα τηλέφωνα 26310-50058, 26310-50055 και 2631050043.

Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες που λάβαμε από το Υ.ΠΑΙ.Θ, δεν καταχωρίστηκαν στο ΟΠΣΥΔ δικαιολογητικά που εκδόθηκαν εκπρόθεσμα, ήτοι με ημερομηνία μεταγενέστερη της 28ης Φεβρουαρίου 2020, καταληκτικής ημερομηνίας των αιτήσεων ΑΣΕΠ.

Αναλυτικότερα:

1)        Σεμινάρια ΑΕΙ με χρονική διάρκεια μικρότερη των 7 μηνών ή των 300 ωρών και χωρίς βεβαίωση για ημεροχρονολογία έναρξης και λήξης , δεν καταχωρίστηκαν. Ομοίως δεν καταχωρίστηκαν επιμορφώσεις/σεμινάρια που βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν ημερομηνία ολοκλήρωσης μετά τις 28-02-2020.

2)        δεν καταχωρίστηκαν πιστοποιητικά γλωσσομάθειας με τίτλους που δε συμπεριλαμβάνονταν στη λίστα του ΑΣΕΠ (π.χ. πιστοποιητικά επιπέδου Β1 ή πιστοποιητικά φορέων μη εγκεκριμένων από ΑΣΕΠ)

3)        δεν καταχωρίστηκαν τίτλοι σπουδών εξωτερικού που δε φέρουν πράξη αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ.

4)        δεν καταχωρίστηκαν πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης  για μοριοδότηση τέκνων που στην περίπτωση διαζευγμένων ή άγαμων  δεν συνοδεύονταν από δικαστική  απόφαση για την άσκηση της επιμέλειας των τέκνων. 

5)        Επιπλέον, όσον αφορά τις περιπτώσεις ανδρών εκπαιδευτικών που στο ΟΠΣΥΔ εμφανίζεται ότι εκκρεμεί έλεγχος δικαιολογητικών σχετικά με την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, αναφέρουμε πως, ύστερα από ενημέρωση που είχαμε από υπεύθυνο του ΟΠΣΥΔ, ο έλεγχος θα διεξαχθεί από το Υπουργείο σε επόμενη φάση. Συνεπώς, η εκκρεμότητα που υφίσταται δε θα επηρεάσει την κατάταξή τους.

 

Τέλος σημειώνουμε ότι η παιδαγωγική επάρκεια για τις καθηγητικές σχολές δεν είναι αυτοδίκαιη για τους εισαχθέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2015 – 2016 και απαιτείται πλέον βεβαίωση σύμφωνα με τον ν. 4589/19 από τις σχολές τους.

Παρακαλούμε να μην γίνονται αιτήματα για αλλαγή ημερομηνιών σε πτυχία ή για τροποποίηση τίτλων σεμιναρίων που χρησιμοποιήθηκαν στην ειδική αγωγή γιατί δεν τα τροποποιεί το Υ.ΑΠ.Ι.Θ.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία,

Καλή Επιτυχία!

Τμήμα Γ’ Προσωπικού Δ/νσης Δ.Ε Αιτωλ/νίας

Ολοκλήρωση καταχώρησης μοριοδοτούμενων προσόντων στο ΟΠΣΥΔ στο πλαίσιο της προκήρυξης ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019.

Ολοκλήρωση καταχώρησης μοριοδοτούμενων προσόντων στο ΟΠΣΥΔ στο πλαίσιο της προκήρυξης ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019.

Ενημερώνουμε  τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ79 που κατέθεσαν τις αιτήσεις τους για την Προκήρυξη 1ΓΕ/2019 στη Διεύθυνσή μας ότι έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των μοριοδοτούμενων προσόντων τους στο ΟΠΣΥΔ, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν.

Παρακαλούμε τους εκπαιδευτικούς να ελέγξουν τον λογαριασμό τους στο ΟΠΣΥΔ για να βεβαιωθούν ότι τα προσόντα τους είναι ορθώς καταχωρισμένα και επικυρωμένα. Εφόσον υπάρχει κάποιο θέμα, παρακαλούμε να επικοινωνήσουν άμεσα με τη Διεύθυνσή μας στα τηλέφωνα 26310-50051 και 26310-50026.

Επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες που λάβαμε από το Υ.ΠΑΙ.Θ, δεν καταχωρίστηκαν στο ΟΠΣΥΔ δικαιολογητικά που εκδόθηκαν εκπρόθεσμα, ήτοι με ημερομηνία μεταγενέστερη της 3ης Φεβρουαρίου 2020, καταληκτικής ημερομηνίας των αιτήσεων ΑΣΕΠ.

Αναλυτικότερα:

1) Σεμινάρια ΑΕΙμε χρονική διάρκεια μικρότερη των 7 μηνών ή των 300 ωρών και χωρίς βεβαίωση για ημεροχρονολογία έναρξης και λήξης , δεν καταχωρίστηκαν. Ομοίως δεν καταχωρίστηκαν επιμορφώσεις/σεμινάρια που βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν ημερομηνία ολοκλήρωσης μετά τις 03-02-2020.

2) δεν καταχωρίστηκαν πιστοποιητικά γλωσσομάθειας με τίτλους που δε συμπεριλαμβάνονταν στη λίστα του ΑΣΕΠ (π.χ. πιστοποιητικά επιπέδου Β1 ή πιστοποιητικά φορέων μη εγκεκριμένων από ΑΣΕΠ)

3) δεν καταχωρίστηκαν τίτλοι σπουδών εξωτερικού που δε φέρουν πράξη αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ.

 4) δεν καταχωρίστηκαν Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης  για μοριοδότηση τέκνων που στην περίπτωση διαζευγμένων ή άγαμων  δεν συνοδεύονταν από δικαστική  απόφαση για την άσκηση της επιμέλειας των τέκνων. 

Επιπλέον, όσον αφορά τις περιπτώσεις ανδρών εκπαιδευτικών που στο ΟΠΣΥΔ εμφανίζεται ότι εκκρεμεί έλεγχος δικαιολογητικών σχετικά με την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, αναφέρουμε πως, ύστερα από ενημέρωση που είχαμε από υπεύθυνο του ΟΠΣΥΔ, ο έλεγχος θα διεξαχθεί από το Υπουργείο σε επόμενη φάση. Συνεπώς, η εκκρεμότητα που υφίσταται δε θα επηρεάσει την κατάταξή τους.

 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία,

Καλή Επιτυχία!

Τμήμα Γ’ Προσωπικού Δ/νσης Δ.Ε Αιτωλ/νίας

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Κατόπιν του από 20-2-2020 δελτίου τύπου του ΑΣΕΠ, με θέμα «Παράταση προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη 2ΓΕ/2019», σύμφωνα με το οποίο, η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην Προκήρυξη 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 46/24-12-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε., παρατείνεται μέχρι την 26η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τους υποψηφίους της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019, κατά την ανωτέρω σχετική πρόσκληση, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020.

Ακολουθεί συνημμένο  Δελτίο Τύπου του ΑΣΕΠ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Α) ..........................................................................................................................................................................................................

 

Β) Σεμινάρια ΑΕΙ με χρονική διάρκεια μικρότερη των 7 μηνών ή των 300 ωρών και χωρίς βεβαίωση για ημεροχρονολογία έναρξης και λήξης , επίσης δεν θα καταχωριστούν. Ομοίως δεν θα καταχωριστούν σεμινάρια που δεν έχουν ολοκληρωθεί και δεν έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό από τον φορέα.

 

Γ) Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης για μοριοδότηση τέκνων στην περίπτωση διαζευγμένων ή άγαμων  πρέπει να συνοδεύονται με απόφαση για την άσκηση της επιμέλειας των τέκνων. Επίσης πρέπει να είναι πρόσφατα.

 

Δ) Τέλος σημειώνουμε ότι δικαιολογητικά που θα φέρουν ημερομηνία έκδοσης μετά την 24-2-2020 δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη σύμφωνα με την προκήρυξη 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ. Για την 1ΓΕ/2019 έχει ήδη παρέλθει η ημερομηνία.

E)  Όσον αφορά τις περιπτώσεις ανδρών εκπαιδευτικών που στο ΟΠΣΥΔ εμφανίζεται ότι εκκρεμεί έλεγχος δικαιολογητικών σχετικά με την εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, αναφέρουμε πως, ύστερα από ενημέρωση που είχαμε από υπεύθυνο του ΟΠΣΥΔ, ο έλεγχος θα διεξαχθεί από το Υπουργείο σε επόμενη φάση

Δ.Δ.Ε Αιτωλ/νίας

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1.doc)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1.doc29 Kb

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ 1ΓΤ/2020. 2ΓΔ/2020 ΚΑΙ 2ΓΕ/2019

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1)    Οι υποψήφιοι/ες των προκηρύξεων 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 μπορούν να προσέρχονται χωρίς ηλεκτρονικό ραντεβού στην Δ.Δ.Ε Αιτωλ/νίας μέχρι την Παρασκευή 13/3/2020 και από ώρα 08:30 έως 14:00 (ισόγειο – γραφείο 3 αναπληρωτών ).

2)    Οι υποψήφιοι/ες της προκήρυξης 2ΓΕ/2019 Γενικής Παιδείας , μπορούν να κλείνουν ηλεκτρονικό ραντεβού για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή συνωστισμού (έχουν προβλεφθεί τουλάχιστον 100 την ημέρα). Όσοι δεν έχουν κλείσει ηλεκτρονικό ραντεβού ή δεν το γνώριζαν μπορούν να εξυπηρετούνται μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 Μαρτίου 2020  , οποιαδήποτε ώρα στα κενά διαστήματα των ηλεκτρονικών ραντεβού που θα προηγούνται και μέσα στο ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας.

 

Θερμή παράκληση να μην αφήσετε την υποβολή της αίτησής σας στην Δ.Δ.Ε για την τελευταία ημέρα , γιατί οι δυνατότητες εξυπηρέτησης είναι συγκεκριμένες.

 

Σημείωση: Η ηλεκτρονική σας αίτηση στον ΑΣΕΠ δεν αφορά την υπηρεσία μας και δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε αυτή.

 

 

Δ.Δ.Ε Αιτωλ/νίας

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_1.doc)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_1.doc25 Kb

Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020 Προκηρύξεων ΑΣΕΠ

Καλούνατι
οι  εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 να υποβάλουν, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, τα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύονται τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα/κριτήρια/ιδιότητες, που επικαλούνται, για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας στους αξιολογικούς Πίνακες Α’ Γενικής Εκπαίδευσης του ΚΕΦ. Ε΄ του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), στο πλαίσιο των με αριθμ. 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ 3/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/ 07-02-2020) «Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Τ.Ε.» και 2ΓΔ/2020 (ΦΕΚ 2 /τ. Προκ. ΑΣΕΠ/05 -02-2020) «Για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατηγορίας ΔΕ», Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ).

Ανακοίνωση -οδηγίες για την παραλαβή αιτήσεων και διακαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019(ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) και 2ΓΕ/2019(ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019)

Παραλαβή αιτήσεων στις οριζόμενες προθεσμίες από ώρα 8:30 έως 13:00 στα γραφεία της Δ.Δ.Ε Αιτωλ/νίας Κύπρου 20 Μεσολόγγι.

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας των υποψηφίων η παραλαβή θα γίνεται μόνο μέσω ηλεκτρονικού ραντεβού που θα μπορεί να κλείσετε μέσω του συνδέσμου :

http://users.sch.gr/danglis/dideait/

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_.doc)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_.doc120 Kb

ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ: Οδηγίες για μετατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)

Σε εφαρμογή του άρθρου 64 του Ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), μετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας των μεταθέσεων του Εκπαιδευτικού Προσωπικού Π.Ε και Δ.Ε. καθώς και των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ της Ειδ.Αγωγής έτους 2020, θα εκδοθεί εγκύκλιος στην οποία θα καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων μετάταξης

 

 

 

Aνάρτηση πινάκων μεταθέσεων 2019-2020

Σας ανακοινώνουμε τους Πίνακες με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτούμενων μετάθεση εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2019-20, ως εξής:

  • σε Κ.Ε.Σ.Υ. για τις θέσεις εξειδίκευσης στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό

  • σε Κ.Ε.Σ.Υ. και Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

  • από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται από 13-12-2019 μέχρι και 18-12-2019 στο email της Διεύθυνσης ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

 

Επισημαίνεται, τέλος, ότι δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις ανακοίνωση πινάκων με τα στοιχεία των αιτούντων μετάθεση σε Πειραματικά Σχολεία, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία. Οι μεταθέσεις στα σχολεία αυτά πραγματοποιούνται βάσει προσόντων και όχι μοριοδότησης.

 

Η ανακοίνωση των πινάκων μοριοδότησης των βελτιώσεων-οριστικών τοποθετήσεων θα γίνει σε έτερο χρόνο, καθώς οι προθεσμίες ελέγχου, ανάρτησης πινάκων και υποβολής ενστάσεων δεν είναι δεσμευτικές ως προς την εν λόγω διαδικασία και δύναται αυτή να ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Απριλίου (άρθρο 15, παρ. 8 του Π.Δ. 50/1996).

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2019-2020, κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες:
α) σε Κ.Ε.Σ.Υ. για τις θέσεις εξειδίκευσης στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό β) σε Κ.Ε.Σ.Υ. και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. γ) σε Μουσικά Σχολεία δ) σε Καλλιτεχνικά Σχολεία ε) σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στ) από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης και ζ) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.