Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023.

Κοινοποιούμε εγκύκλιο μετεθέσεων ΔΕ 2022-2023

Θα ακολουθήσουν οδηγίες

Πρόσκληση σε ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας νεοδιόριστων εκπαιδευτικών ΤΕ16

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που διορίζονται σύμφωνα με την απόφαση:

106513/Ε1/2-9-2022 (ΦΕΚ 2211/τ.Γ’/8.9.2022) του Υπουργείου Παιδείας

καλούνται να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας - Κύπρου 20, Μεσολόγγι - από την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου2022, από 9.00 π.μ έως και 14.00.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν προσέλθετε για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας, εντός των προαναφερόμενων ημερομηνιών, ανακαλείται υποχρεωτικά η πράξη διορισμού σας [άρθρο 20, παρ. 1 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26)]. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5Α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), όπως ισχύει, αποκλείεσθε από νέο διορισμό ή πρόσληψη στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διορισμού σας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (όπως αναγράφεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο "Ανακοίνωση διορισμού-ΤΕ16 Μουσικών.pdf").

Παρακαλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί να προσκομίσουν συμπληρωμένα τα δικαιολογητικά διορισμού τους και τις υπεύθυνες δηλώσεις που επισυνάπτονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες τοποθέτησης και μισθοδοσίας, παρακαλούμε να έχετε την ημέρα της ορκωμοσίας ΟΛΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πρόσκληση σε ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας νεοδιόριστων εκπαιδευτικών

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που διορίζονται σύμφωνα με τις αποφάσεις:

- 98266/Ε1/4.8.2022 (ΦΕΚ 1930/τ.Γ’/16.8.2022)

- 98260/Ε1/4.8.2022 (ΦΕΚ 1929/τ.Γ΄/16.8.2022)

 

- 98236/Ε1/4.8.2022 (ΦΕΚ 1928/τ.Γ΄/16.8.2022)

-98350/Ε4/4-8-2022 ( ΦΕΚ Γ΄ 1927/16-8-2022)

καλούνται να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας - Κύπρου 20, Μεσολόγγι - από την Τρίτη 17 Αυγούστου έως και την Τρίτη 23 Αυγούστου 2022, από 9.00 π.μ έως και 14.00.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ( φωτοαντίγραφα) καθώς και συμπληρωμένες τις απαραίτητες αιτήσεις τις οποίες θα αναζητήστε σε προηγούμενη ανάρτησή μας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Παρακαλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί να προσκομίσουν συμπληρωμένα τα δικαιολογητικά διορισμού τους και τις υπεύθυνες δηλώσεις.
Μετά την δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η ημερομηνία και η ώρα της ορκωμοσίας, θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα μας, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα λόγω Covid-19.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες τοποθέτησης και μισθοδοσίας, παρακαλούμε να έχετε την ημέρα της ορκωμοσίας ΟΛΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Προσκλήσεις για μετατάξεις εκπαιδευτικών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους εκπαιδευτικούς κλάδους και σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και εκπ/κών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης κλάδων ΠΕ79 Μουσικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών και ΠΕ91 Θεατρικής Αγωγής σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία της Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2022-2023.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) στη Δευτεροβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση και εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Δημόσιας Εκπαίδευσης στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.) για το σχολικό έτος 2022-2023.

ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

Κοινοποιούμε το έντυπο αμοιβαίων μεταθέσεων έτους 2022.

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 4/4/2022. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 144390/Ε2/11-11-2021 (ΑΔΑ:ΨΓΡΟ46ΜΤΛΗ-ΑΕ0) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε.. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με θέμα: «ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2022», μέχρι και τις 8/4/2022.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ.doc)ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ.doc52 Kb

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΕΠ ΚΑΙ ΕΒΠ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Ανακοίνωση των πινάκων μεταθέσεων και βελτιώσεων θέσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2021-2022.

Τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται από 14-3-2022 έως 17-3-2022 και θα αποστέλλονται στο e- mail της διεύθυνσης ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ), για να εξεταστούν από το οικείο ΠΥΣΔΕ.

Ανακοινοποίηση πίνακα αιτήσεων Βελτίωσης ή Οριστικής Τοποθέτησης 2021-2022

Σας ανακοινώνουμε τον πίνακα με τα στοιχεία των αιτούντων βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση για το σχολικό έτος 2021 -2022 μετά την εξέταση των ενστάσεων από το οικείο ΠΥΣΔΕ.

Ανακοίνωση πίνακα αιτήσεων βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης 2021-2022

Σας ανακοινώνουμε τον πίνακα με τα στοιχεία των αιτούντων βελτίωσης ή οριστικής τοποθέτησης 2021-2022. Τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται από 24-1-2022 έως 28-01-2022 και ώρα 15:00 στο mail της διεύθυνσης Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .