Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις

Στις 11 Μαΐου 2015 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄ 47) ο ν.4325/2015  «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις»

Διαβάστε περισσότερα: Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση....

Διαδικασία επαναφοράς προσωπικού – κινητικότητα

 

 

 

Το προσωπικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του οποίου οι ειδικότητες κατά κλάδο και κατηγορία καταργήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ167 τ.Α΄) και του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74 τ.Α΄) , δύναται εάν το επιθυμεί......

Διαβάστε περισσότερα: Διαδικασία επαναφοράς προσωπικού – κινητικότητα

Διαδικασία Δημιουργίας Τμήματος Ένταξης ( Τ.Ε.)

Ανακοινώνουμε συνοπτικό οδηγό για τη διαδικασία δημιουργίας τμήματος Ένταξης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Η διαδικασία αυτή αφορά μόνο σε επίπεδο Σχολικής Μονάδας - ήτοι Διευθυντής Σχολείου, Σύλλογος Διδασκόντων και Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. 

Οδηγίες για τη Διδασκαλία του Project στα Λύκεια

Ανακοινώνουμε την σχετική εγκύκλιο που αφορά στην διδασκαλία του project στο Γενικό Λύκειο για το έτος 2014-2015

Παραπεμπτικό Έγγραφο για Πιστοποιητικό Υγείας Αναπληρωτών.

Σύμφωνα ε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013)  ορίζεται ότι " η υγεία των  υποψηφίων υπαλλήλων  να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, πιστοποιείται με γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου , είτε του δημοσιου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί".

Ως εκ τούτου, όσοι εκ των αναπληρωτών δεν διαθέτουν παλαιότερο πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ ( ήτοι εντός τριετίας) θα πρέπει εφεξής να προσκομίζουν τις ανωτέρω γνωματεύσεις, αφού πρώτα εκτυπώσουν το συνημμένο παραπεμπτικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας προκειμένου να το παραδώσουν στους Ιατρούς των παραπάνω ειδικοτήτων.

 

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών ΦΕΚ 240/Α/2013

Πρόκειται για το ΦΕΚ της Αξιιολόγησης των Εκπαιδευτικών με βάση το οποίο οριοθετούνται εφεξής τα κριτήρια Διοικητικής και Διδακτικής τους επάρκειας. 

Οργάνωση και Λειτουργία Σχολικών Κέντρων Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2012-2013.

Σας ενημερώνουμε ότι η με αριθμ. 24136/Γ7/21-02-2013 Υ.Α., με θέμα: «Οργάνωση και Λειτουργία ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» βρίσκεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για δημοσίευση.