Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Παραπεμπτικό Έγγραφο για Πιστοποιητικό Υγείας Αναπληρωτών.

Σύμφωνα ε τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α/21-11-2013)  ορίζεται ότι " η υγεία των  υποψηφίων υπαλλήλων  να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, πιστοποιείται με γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου , είτε του δημοσιου είτε ιδιωτών, με βάση παραπεμπτικό έγγραφο στο οποίο περιγράφονται από την υπηρεσία τα καθήκοντα της θέσης που πρόκειται να καταληφθεί".

Ως εκ τούτου, όσοι εκ των αναπληρωτών δεν διαθέτουν παλαιότερο πιστοποιητικό υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ ( ήτοι εντός τριετίας) θα πρέπει εφεξής να προσκομίζουν τις ανωτέρω γνωματεύσεις, αφού πρώτα εκτυπώσουν το συνημμένο παραπεμπτικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας προκειμένου να το παραδώσουν στους Ιατρούς των παραπάνω ειδικοτήτων.