Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα (ΠΔ 69/2016)

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, αναφορικά με την αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με τους όρους και τους προϋποθέσεις του ΠΔ 69/2016 (ΦΕΚ 127Α'/2016), αναμένουμε περαιτέρω διευκρινήσεις από τα αρμόδια Υπουργεία - πρωτίστως από το Υπουργείο Εσωτερικών και ακολούθως από το Υπουργείο Παιδείας - για το αν οι εκπαιδευτικοί εντάσσονται ή όχι στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 του παραπάνω ΠΔ, δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί διέπονται από ειδικές διατάξεις ως προς την βαθμολογική εξέλιξή τους.