Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022

Γενικές οδηγίες - Δικαιολογητικά - Πρόγραμμα Υγειονομικής εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων για την εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., Ακαδημαϊκού έτους 2022 - 2023

Επισυνάπτεται σχετικό έγγραφο της ΔΔΕ Αχαΐας.