Δείτε εδώ...

Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2020

Ηλεκτρονοκή υποβολή μηχανογραφικού δελτίου ΓΕΛ 2020

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2020 ξεκινούν από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και λήγουν  την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020.