Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2022

e-Παράβολο Κπγ

Οδηγίες για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου για το Κπγ. Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να προβαίνουν και μόνοι τους στην έκδοση e-παραβόλου, μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr, στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα / Υπηρεσίες προς Πολίτες / e-Παράβολο).

Πρόγραμμα εξέτασης ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2013

Ανακοινώνουμε 

α. το πρόγραμμα εξέτασης όλων των γλωσσών των εξετάσεων ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2013.

β. το πρόγραμμα της προφορικής εξέτασης των γλωσσών Αγγλικής , Ισπανικής, Γερμανικής, Γαλλικής και Ιταλικής  ΚΠΓ περιόδου Μαΐου 2013.

Οι γλώσσες ΑΓΓΛΙΚΗ και ΙΣΠΑΝΙΚΗ θα εξεταστούν στο 3ο Λύκειο Αγρινίου (παλαιός σταθμός τρένων - Βερόπουλος)

Οι γλώσσες ΓΑΛΛΙΚΗ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ, ΙΤΑΛΙΚΗ θα εξεταστούν στο 2ο Λύκειο Αγρινίου (Άγ. Ιωάννης Ριγανάς)

Οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο μισή ώρα πριν την ώρα εξέτασής τους και να έχουν μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου καθώς και ταυτότητα ή διαβατήριο.