Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022

e-Παράβολο Κπγ

Οδηγίες για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου για το Κπγ. Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να προβαίνουν και μόνοι τους στην έκδοση e-παραβόλου, μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr, στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα / Υπηρεσίες προς Πολίτες / e-Παράβολο).

Πρόγραμμα εξετάσεων ΚΠγ Μαϊου 2013

Ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα Εξετάσεων ΚΠγ Μαΐου 2013 για ενημέρωση των υποψηφίων, το οποίο έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.

Δείτε το αναλυτικά στο συνημμένο έγγραφο.