Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022

e-Παράβολο Κπγ

Οδηγίες για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου για το Κπγ. Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να προβαίνουν και μόνοι τους στην έκδοση e-παραβόλου, μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr, στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα / Υπηρεσίες προς Πολίτες / e-Παράβολο).

Εξεταστικά κέντρα Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Νοεμβρίου 2019

Αναρτούμε τον πίνακα με τα εξεταστικά κέντρα ΚΠΓ περιόδου Νοεμβρίου 2019 για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.