Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2022

e-Παράβολο Κπγ

Οδηγίες για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου για το Κπγ. Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να προβαίνουν και μόνοι τους στην έκδοση e-παραβόλου, μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr, στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα / Υπηρεσίες προς Πολίτες / e-Παράβολο).

ΝΕΟ Πρόγραμμα Προφορικών Εξετάσεων ΚΠγ περιόδου Μαϊου 2019

Αναικοινώνουμε το πλήρες πρόγραμμα προφορικής εξέτασης ΚΠγ περιόδου Μαϊου 2019 στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ΚΑΙ η εξέταση της Γερμανικής Γλώσσας.