Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2022

e-Παράβολο Κπγ

Οδηγίες για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου για το Κπγ. Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να προβαίνουν και μόνοι τους στην έκδοση e-παραβόλου, μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr, στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα / Υπηρεσίες προς Πολίτες / e-Παράβολο).

Πρόγραμμα Προφορικών Εξετάσεων ΚΠγ περιόδου Μαϊου 2019

Ανακοινώνουμε το πρόγραμμα προφορικής εξέτασης εξετάσεων ΚΠΓ περιόδου Μαίου 2019. 

Επισημαίνουμε ότι για την εξέταση των Γερμανικών θα ακολουθήσει νέα ανάρτηση εντός της ημέρας καθώς ο αρχικός προγραμματισμός του Υπουργείου προέβλεπε τρεις εξεταστές αλλά τελικά με χθεσινό έγγραφο  εστάλησαν δύο οπότε θα πρέπει να εκπονηθεί εκ νέου το πρόγραμμα προφορικής εξέτασης της γλώσσας αυτής.