Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2022

e-Παράβολο Κπγ

Οδηγίες για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου για το Κπγ. Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να προβαίνουν και μόνοι τους στην έκδοση e-παραβόλου, μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr, στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα / Υπηρεσίες προς Πολίτες / e-Παράβολο).

Παραλαβή Πιστοποιητικών ΚΠΓ Νοεμβρίου 2018

Σας ενημερώνουμε ότι μας έχουν επιδοθεί τα πιστοποιητικά ΚΠΓ περιόδου Νοεμβρίου 2018

Υπενθυμίζουμε ότι η παραλαβή των πιστοποιητικών γίνεται είτε από τους ίδιους τους υποψήφιους ( αν ειναι ενήλικοι) , είτε από τους κηδεμόνες τους ( αν είναι ανήλικοι) είτε από νόμιμα εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα. Επομένως, φροντιστηριούχοι, φιλικά ή λοιπά συγγενικά πρόσωπα πρέπει να έχουν μαζί τους τη σχετική εξουσιοδότηση. Για την παραλαβή των πιστοποιητικών μπορείτε να προσέρχεστε κάθε μέρα από 08.00πμ έως 16.00 μμ στον 1ο όροφο ( γραφείο 4) σε όλες τις εργάσιμες ημέρες πλην αυτών της διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων.