Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2022

e-Παράβολο Κπγ

Οδηγίες για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου για το Κπγ. Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να προβαίνουν και μόνοι τους στην έκδοση e-παραβόλου, μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr, στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα / Υπηρεσίες προς Πολίτες / e-Παράβολο).

Προφορική εξέταση ΚΠΓ

Ανακοινώνουμε 

α. το ωρολόγιιο πρόγραμμα εξετάσεων ΚΠΓ Περιόδου Νοεμβρίου 2018

β. το πρόγραμμα προφορικής εξέτασης ανά γλώσσα.