Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022

e-Παράβολο Κπγ

Οδηγίες για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου για το Κπγ. Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να προβαίνουν και μόνοι τους στην έκδοση e-παραβόλου, μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr, στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα / Υπηρεσίες προς Πολίτες / e-Παράβολο).

Αίτηση για επιτήρηση στις εξετάσεις ΚΠγ

Επισυνάπτουμε

Α. την αίτηση συμμετοχής ως επιτηρητή στις εξετασεις ΚΠΓ περιόδου Νοεμβρίου 2018

Β. οδηγίες αποστολής της και 

Γ. πρόγραμμα εξετάσεων. 

Επισημαίνουμε ότι για την εξεταστική περίοδο Νοεμβρίου 2018 στην Αιτωλοακαρνανία θα εξετασθει μόνο το Β επίπεδο.