Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022

e-Παράβολο Κπγ

Οδηγίες για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου για το Κπγ. Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να προβαίνουν και μόνοι τους στην έκδοση e-παραβόλου, μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr, στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα / Υπηρεσίες προς Πολίτες / e-Παράβολο).

Εξετάσεις ΚΠΓ -Περιόδου Νοεμβρίου 2018

Ανακοινώνουμε το Δελτίο Τύπου και την εγκύκλιο υποβολής αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων στις Εξετάσεις ΚΠΓ περιόδου Νοεμβρίου 2018. Οριστικοποίηση των αιτήσεων θα γίνεται στη ΔΔΕ από 28 Σεπτεμβρίου έως 10 Οκτωβρίου 2018 και ώρες 08.00-15.00.

Υπενθυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι θα  πρέπει να προσέρχονται στη ΔΔΕ Αιτ/νίας ΑΦΟΥ έχουν συμπληρώσει την ηλεκτρονική αίτηση και ΑΦΟΥ έχουν πληρώσει το σχετικό e-paravolo  έχοντας μαζί τους: 

1. τον κωδικό υποψηφίου που αναγράφεται στην ηλεκτρονική αίτηση 

2. την απόδειξη πληρωμής του e paravolo

3. ταυτότητα και φωτοτυπία αυτής. Ελλείψει αυτής να έχουν διαβατήριο και φωτοτυπία διαβατηρίου . 

Ανήλικοι  υποψήφιοι κάτω των 12 ετών που δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο συναφές δημόσιο έγγραφο μπορούν να προσκομίσουν βεβαιωση ταυτοπροσωπίας απο το Δήμο που είναι εγγεγραμμένοι ,ή απο τα ΚΕΠ. 

Αλλοδαποί υποψήφιοι,πολίτες κράτους-μέλους της ΕΕ καταθέτουν φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου. 

Αλλοδαποί υποψήφιοι που δεν ειναι πολίτες κράτους -,μέλους της ΕΕ καταθέτουν φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου  βάσει του οποίου επιτρέπεται η είδοδός τους στη χώρα ή άλλου εγγράφου που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές. 

Για υποψηφίους με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες : Φωτοτυπία γνωμάτευσης απο Δημόσιο Νοσοκομείο, Ιατροπαιδαγωγικές Υπηρεσίες Πιστοποίησης Ειδικών Εκπ/κών Αναγκών του Υπουργείου Υγείας ή ΚΕΔΔΥ.