Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022

e-Παράβολο Κπγ

Οδηγίες για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου για το Κπγ. Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να προβαίνουν και μόνοι τους στην έκδοση e-παραβόλου, μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr, στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα / Υπηρεσίες προς Πολίτες / e-Παράβολο).

Πρόγραμμα προφορικής εξέτασης Κ.Π.Γ.

 

Τα εξεταστικά κέντρα είναι τα εξής:

 

Για την Αγγλική Γλώσσα - το 3ο Λύκειο Αγρινίου ( κοντά στον Βερόπουλο)

 

Για όλες τις  υπόλοιπες εξεταζόμενες γλώσσες - το 2ο Λύκειο Αγρινίου ( Άγιος Ιωάννης Ρηγανάς)

 

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους ότι πρέπει να προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο ΜΙΣΗ ΩΡΑ πριν την ώρα εξέτασης,έχοντας μαζί τους την καρτέλα εξεταζομένου και την αστυνομική τους ταυτότητα ή άλλο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Επειδή προέκυψαν αλλαγές στην εξέταση των Αγγλικών, επιπέδου Γ παρακαλούμε συμβουλευθείτε εκ νέου το συνημμένο αρχείο καθώς οι ώρες εξέτασης έχουν αλλάξει.

 

Επίσης, επειδή υπάρχουν υποψήφιοι που παράλληλα εξετάζονται σε άλλες γλώσσες από άλλους φορείς πιστοποίησης (πχ Cambridge ) παρακαλούνται όσοι υποψήφιοι δεν θα λάβουν μέρος στις εξετάσεις του ΚΠΓ να ενημερώσουν ΑΜΕΣΑ - ώστε να προβούμε στις αρμόζουσες αλλαγές - στα τηλέφωνα : 26310 50052 και 26310 50041.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (KPG-YPOCHFIOI-MAY 2012  ALL LANGUAGES.-1.xls)ΚΠΓ0 Kb