Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022

e-Παράβολο Κπγ

Οδηγίες για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου για το Κπγ. Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να προβαίνουν και μόνοι τους στην έκδοση e-παραβόλου, μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr, στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα / Υπηρεσίες προς Πολίτες / e-Παράβολο).

Εξετάσεις Πιστοποίησης της Ελληνομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς Α2.

οι οποίες έχουν ως εξής:

Επίπεδα

Ημερομηνίες

Α2για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς

Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016 (πρωί)

Εγγραφές

Από 5 έως 23 Σεπτεμβρίου 2016

Α2για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς

Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017 (πρωί)

Εγγραφές

Από 28 Νοεμβρίου έως 16 Δεκεμβρίου 2016

Α2για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς

Τρίτη 16 Μαΐου 2017 (πρωί)

Εγγραφές

Από 1η Φεβρουαρίου έως 24 Μαρτίου 2017

Οι παραπάνω ημερομηνίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα

http://www.greek-language.gr/certification/node/15.html

Σας υπενθυμίζουμε ότι στις συγκεκριμένες εξετάσεις μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μόνο πολίτες χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ' εξαίρεση, μόνο για τα εξεταστικά κέντρα στην Ελλάδα, και πολίτες τρίτων χωρών που επιθυμούν να αποκτήσουν το πιστοποιητικό ελληνομάθειας επιπέδου Α2 για α) χορήγηση άδειας οδήγησης ταξί και β) χορήγηση άδειας εργασίας ως αποκλειστικής νοσοκόμας. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα

http://www.greek-language.gr/certification/node/19.html