Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022

e-Παράβολο Κπγ

Οδηγίες για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου για το Κπγ. Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να προβαίνουν και μόνοι τους στην έκδοση e-παραβόλου, μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr, στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα / Υπηρεσίες προς Πολίτες / e-Παράβολο).

Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2015

Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και Τουρκικής.  Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 7 και 8 Νοεμβρίου 2015.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από  Πέμπτη 10  Σεπτεμβρίου 2015 έως και Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015.