Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022

e-Παράβολο Κπγ

Οδηγίες για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου για το Κπγ. Οι συναλλασσόμενοι μπορούν να προβαίνουν και μόνοι τους στην έκδοση e-παραβόλου, μέσω της διαδικτυακής πύλης της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr, στη διαδρομή: Αρχική Σελίδα / Υπηρεσίες προς Πολίτες / e-Παράβολο).

Πληροφορίες για το Ηλεκτρονικό Παράβολο

Πληροφορίες για το Ηλεκτρονικό Παράβολο για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας