Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

Κοινοποιούμε προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής του ΓΕ.Λ. Αιτωλικού

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.pdf)ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ.pdf1092 Kb

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Κοινοποιούμε πολυήμερη εκδρομή του ΕΠΑ.Λ. Ναυπάκτου

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΕΚΔΡΟΜΗ.doc)ΕΚΔΡΟΜΗ.doc45 Kb

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 6ΟΥ ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Κοινοποίηση πολυήμερης εκδρομής του 6ου ΓΕΛ. Αγρινίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 2ΟΥ ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Κοινοποιούμε προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής του 2ου ΓΕ.Λ. Ναυπάκτου

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ATT00554.pdf)ATT00554.pdf999 Kb

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΓΑΒΑΛΟΥΣ

Κοινοποιούμε την προκήρυξη εκδρομής του ΓΕ.Λ. Γαβαλούς

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ATT00563.pdf)ATT00563.pdf1665 Kb

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Κοινοποιούμε Προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής του 1ου ΓΕ.Λ. Ναυπάκτου

Προκήρυξη εκδρομής του Γυμνασίου Φυτειών -Λ.Τ.

Κοινοποιούμε Προκήρυξη εκδρομής του Γυμνασίου Φυτειών -Λ.Τ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ATT00013.pdf)ATT00013.pdf1108 Kb

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΟΤΡΩΝΗ

Κοινοποιούμε Προκήρυξη εκδρομής των Εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Προκήρυξη Εκδρομής.pdf)Προκήρυξη Εκδρομής.pdf977 Kb

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Κοινοποιούμε προκήρυξη εκδρομής του Μουσικού Γυμνασίου Αγρινίου

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ATT00032.pdf)ATT00032.pdf619 Kb

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ 1ΟΥ ΓΕ.Λ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Κοινοποιούμε Προκήρυξη εκδρομής του 1ου ΓΕ.Λ. Αγρινίου

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ATT00010.doc)ATT00010.doc54 Kb