Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΣΙΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

Κοινοποιούμε προκήρυξη εκδρομής του Γυμνασίου Παλαίρου