Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ

Κοινοποιούμε προκήρυξη διήμερης εκδρομής του Γυμνασίου Λουτρού