Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΟΤΡΩΝΗ

Κοινοποιούμε προκήρυξηξ εκδρομής του Γυμνασίου των εκπαιδευτηρίων Κοτρώνη