Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΛΕΣΙΑΔΑΣ

Κοινοποιούμε προκήρυξη διήμερης εκδρομής του Γυμνασίου Μαλεσιάδας