Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΜΥΤΙΚΑ

Κοινοποιούμε προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής του ΓΕ.Λ. Μύτικα