Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ

κοινοποιούμε προκήρυξη διήμερης εκδρομής του Γυμνασίου Ευηνοχωρίου στην Κόνιτσα