Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΕ.Λ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ

Κοινοποιούμε προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής του ΓΕ.Λ. Παραβόλας