Δείτε εδώ...

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

Κοινοποιούμε προκήρυξη του Γυμνασίου Θέρμου στη Θεσσαλονίκη