Δείτε εδώ...

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2022

Προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής του Γυμνασίου Παλαίρου - Λ.Τ. στην Πάτρα

Κοινοποιούμε προκήρυξη εκδρομής του Γυμνασίου Παλαίρου - Λ.Τ. στην Πάτρα.