Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2023

Προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής του Μουσικού Γυμνασίου Αγρινίου - Λ.Τ. στην Καλαμπάκα (Ορθή επανάληψη)

Κοινοποιούμε σε ορθή επανάληψη ως προς τις ημερομηνίες αναχώρησης και επιστροφής την προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής του Μουσικού Γυμνασίου Αγρινίου - Λ.Τ. στην Καλαμπάκα...