Δείτε εδώ...

Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2022

ΠΡΟΚΗΡΥΗ ΠΟΛΥΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΓΕΛ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΓΕΛ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 2-12-2021 έως 6-112-2021

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΑΘΗΝΑ

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

16-11-2021

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

10.30 π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΕΛ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ