Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023

Προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής του 5ου Γενικού Λυκείου Αγρινίου στη Βουλγαρία - Ρουμανία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΑΠΟ 05-04-2020 ΕΩΣ 09-04-2020

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

27-02-2020

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11:00

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ