Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023

Προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής του Γυμνασίου Λουτρού στο Ναύπλιο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΑΠΟ 28-04-2020 ΕΩΣ 30-04-2020

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

25-02-2020

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12:00

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΟΥΤΡΟΥ