Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023

Προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής του Παπαστράτειου Γυμνασίου Αγρινίου στην Κωνσταντινούπολη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΑΠΟ 26-04-2020 ΕΩΣ 30-04-2020

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

20-02-2020

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

14:00

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ