Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023

Προκήρυξη πολυήμερης εκδρομής του 1ου Γενικού Λυκείου Ναυπάκτου στην Κωνσταντινούπολη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΑΠΟ 29-03-2020 ΕΩΣ 02-04-2020

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

14-02-2020

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

12:00

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ