Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022

Προκήρυξη πολυήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης του ΓΕ.Λ. Ευηνοχωρίου στη Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΓΕ.Λ. Ευηνοχωρίου

ΤΥΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Από 7-2-2019 έως 10-2-2019

ΤΟΠΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Θεσσαλονίκη

 

 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

20-12-2018

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

11.00  π.μ.

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΕ.Λ. Ευηνοχωρίου