Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Βεβαιώσεις αποδοχών οικονομικού έτους 2012

Σας ενημερώνουμε ότι οι Βεβαιώσεις αποδοχών για το οικονομικό έτος 2012 έχουν ήδη ετοιμαστεί από την Υπηρεσία μας.

Θα δοθεί δυνατότητα εκτύπωσής τους μέσα από το σύστημα Personal Info αλλά και από το σχολείο μέσω του συστήματος "ΑΘΗΝΑ".

Η ακριβής ημερομηνία ενεργοποίησης της παραπάνω λειτουργίας θα ανακοινωθεί μετά την έκδοση της σχετικής Εγκυκλίου από το αρμόδιο Υπουργείο.