Δείτε εδώ...

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2023

Υποβολή στοιχείων για έκτακτες αμοιβές

Σας ενημερώνουμε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα χρονικά διαστήματα πληρωμής έκτακτων αμοιβών που θα ισχύσουν για το διδακτικό έτος 2012-13.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Οι υπερωρίες λόγω διάθεσης έχουν καταργηθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο του Γ.Λ.Κ.