Δείτε εδώ...

Δευτέρα, 29 Μαΐου 2023

Έναρξη Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2020-2021

Σας κοινοποιούμε την αρ. πρωτ. 8487/Δ2/25-01-2021 "Εγκύκλιο έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2020-2021" , τον πίνακα όπου αποτυπώνεται η κατανομή των ειδικοτήτων - ωρών ανά Σ.Κ.Α.Ε., την Υπεύθυνη Δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. ή ομάδα Σ.Κ.Α.Ε. και τον πίνακα κατάταξης όλων των αιτούντων.

Θα ακολουθήσει ο πίνακας των επιλεγέντων εκπαιδευτικών.