Δείτε εδώ...

Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024

Ενημέρωση προς το κοινό

Ο Διευθυντής Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας δέχεται στο γραφείο της Δ/νσης κατόπιν ραντεβού κάθε Τρίτη και Πέμπτη 12:30 π.μ. - 14:00 μ.μ. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 2631050060.

Έναρξη Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2020-2021

Σας κοινοποιούμε την αρ. πρωτ. 8487/Δ2/25-01-2021 "Εγκύκλιο έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2020-2021" , τον πίνακα όπου αποτυπώνεται η κατανομή των ειδικοτήτων - ωρών ανά Σ.Κ.Α.Ε., την Υπεύθυνη Δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε. ή ομάδα Σ.Κ.Α.Ε. και τον πίνακα κατάταξης όλων των αιτούντων.

Θα ακολουθήσει ο πίνακας των επιλεγέντων εκπαιδευτικών.