Δείτε εδώ...

Σάββατο, 28 Μαΐου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Ανακοινοποίηση πίνακα αιτήσεων μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή 2021-2022 μετά την εξέταση των σχετικών ενστάσεων από το οικείο ΠΥΣΔΕ.