Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022

Χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου του Ν. 4354/2015 σε Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς

Σας ενημερώνουμε για απόφαση που αφορά τη χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου του Ν. 4354/2015 σε Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς. 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (Ω7Λ34653ΠΣ-5ΥΡ.pdf)Ω7Λ34653ΠΣ-5ΥΡ.pdf176 Kb