Δείτε εδώ...

Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021

Χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου του Ν. 4354/2015 σε Αναπληρώτρια Εκπαιδευτικό ΕΣΠΑ

Σας ενημερώνουμε για απόφαση που αφορά τη χορήγηση Μισθολογικού Κλιμακίου του Ν. 4354/2015 σε Αναπληρώτρια Εκπαιδευτικό ΕΣΠΑ.

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΞΒΣ4653ΠΣ-Φ09.pdf)ΩΞΒΣ4653ΠΣ-Φ09.pdf262 Kb