Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022

Απόφαση σύστασης-συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής παραλαβής παραδοτέων

Σας ενημερώνουμε για απόφαση σύστασης-συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής παραλαβής παραδοτέων των συμβάσεων έργου των Υπευθύνων Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία (Υ.Σ.Κ.Α.Ε.) στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με MIS 5009800, στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 και 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (7ΣΑΠ4653ΠΣ-ΗΩΜ.pdf)7ΣΑΠ4653ΠΣ-ΗΩΜ.pdf296 Kb