Δείτε εδώ...

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022

Απόλυση ωρομισθίων εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου

Σας ενημερώνουμε για απόφαση που αφορά την απόλυση ωρομισθίων εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με κωδικό ΟΠΣ 5009800 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020.

 

 

 

Συνημμένα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ΩΤΣΖ4653ΠΣ-3ΕΣ.pdf)ΩΤΣΖ4653ΠΣ-3ΕΣ.pdf800 Kb